Svårfångad

Väl ombord visade sig briggen och händelserna vara aningen svårfångade med kameran. Detta skepp skall förvisso betraktas lite mer på avstånd. Här dock några bilder från kryssningen.

Tog tillfället i akt

för en gångs skull och följde med på havstur med briggen Tre Kronor. Det är ju inte alltför ofta något sådant dyker upp.

Den tre timmar långa seglatsen blev en ny upplevelse för mig. Jag är nämligen ingen seglare, även om jag ibland inbillar mig att jag ville vara. Det blev en fin tur i kväll, med lagom vind för en landkrabba som jag. Jag överraskades av hur jämnt och fint båten gick, inget ljud, inga krängningar och inte den minsta lilla vibration. Fantastiskt!

Intressant också att se hur smidigt besättningen lyckades vända skeppet i vinden ute till havs. En extra krydda för oss passagerare var att vi fick vara med och dra i tamparna när något segel skulle hissas. Och soppan som serverades nere i ruffen var också kryddad, men precis lagom.

Seglats med briggen Tre Kronor i Vassa skärgård 28 september 2013

Seglats med briggen Tre Kronor i Vassa skärgård 28 september 2013

Tärjä dsesbo å backorna

Under en kursdag förra veckan kom jag och en annan kursdeltagare in på ämnet släktnamn. Bland annat kunde vi konstatera att många släktnamn i Terjärv slutar på ”backa”.

Som en fortsättning på den diskussionen skulle det kanske passa med en dikt, skriven av Hilding Widjeskog, där temat är de många backarna. Dikten heter ”Tärja dsesbo å backorna”, vilket översatt betyder Terjärv bröllop och backarna.

Tärjä dsesbo å backorna

 

Fö leng saan va ja ti Vasa.

Tå kom ein kaar å fråga åv me,

vadanifrån e tu?

Ja sa, ja e från Tärjär.

Nå, heitä du Hästbacka?

Ja svara ne.

Nå heitä du Österbacka?

Nå huj haj.

Nå tå heitär du Storbacka.

Nä int hä heldär.

Tu e int från Tärjär om int du heitä naa på backa.

 

Tå byrja a birätt.

Ja vaalt bjodi ti en dsesbo i byi Hästbacka,

tuku beeas kan int a backa.

Så ja la sondaskläädä å kraga på nacka.

På biljettn sto i:

Samling vid Sunabacka.

 

Vi väälkomstportn sto eitt par,

båtvå va di glad å hälsa å nicka.

Saan drack ja välkomstkaffi

å to veitbrö från booli

som sto på träbocka.

Ti lärt va laga vi Stomossbacka.

Från Nörrbacka kom foltsi i stor skocka.

Mytsi kom från Smidibacka i mindä flocka.

Vi Fossbacka hoppa di på steina å stocka.

tå vi for övä ågä ti Kvänosbacka. Allihop sökt di si ti dsesbogåln

som ho gango va på Sunabacka.

 

Gambäl släktinga kom från Rätsibacka, Österbacka å Bodbacka.

Kosinä från Bråttbacka, Kaitbacka å Flakabacka.

 

Föst på ana daan kom di från Dahlbacka å Bynisbacka.

Mostäs släktinga från Vistbacka å Dahlsbacka föld

mä töm som kom från Storbacka å Kvänbacka.

Dsinast for di fram Larikbacka, Bäribacka, Pickvisbacka

å så övä ti Breidbacka.

 

Vininklääshaldarä från heila Tärjär di had sanka

fö brudä ho va från Raumabacka.

Eit par va en pojk å en flicko

å langin rad iväg si stsicka.

 

Ein pepakako å rö limonad

hä fick vi baket vigseln ti skål mä å dricka

å rikti nett ein hadd di åt mi hitta.

Tå ja fråga vadanifrån ho ha vali stsicka

valt o skamli å sa:

Från Pilkkabacka.

 

Å skaffarä å kocka töm hadd di från heila

Kolambyi å Hästbackbyi plocka.

Hövoskaffarn ha va från Kaddjisbacka.

Ein bliistro från ficko a plocka

som a blåst i å foltsi ti bolä locka.

Fösta dan fick vi koka strömdsi

risgrynsgröitn å froktsoppo.

Ana daan hadd di brynagröitn å ärttarocka.

Å skaffarä å kocka ti huikka å hoppa.

Tå di spillkoma å tillbringarä på båra plocka.

 

Å bossi va brugomi å grann va brudä

mä skrovelmässingskrono

som hört ti skrudä.

Å solä stsein å hornmusik hösta övä heila backa.

Spelmännä va från Vekabacka, Risbacka å Breidbacka.

Danslava va laga mä bräädä ovanåv stocka.

Spelmanslava ha va opp på bocka

å bjerkka hadd di varvi åkring toppa.

Ongdomi som dansa ti bocka å backa.

Mä tåna å klacka i golvi di knacka.

Hä va mä purpuris figulistaktn som di pracka.

 

Ja hört gobba som kavera å bocka

et nesavispari va från Timbäbacka.

 

Fostoräättä kom från Nybacka å Lyttsbacka,

Från Pottbacka som e nära Åsbacka.

Så kom di meir från Mandäbacka å Norrbacka.

Nu råka ja töm som heitä Skullbacka

som bor ti nära Utibacka.

Ti va int na mang från Vammosbacka å Heimbacka

Män heila sjacki från Djupsjöbacka å Södäbacka.

 

Heck-kärrkörand från Langbacka å Skallobacka

Handlarn va från Messäsbacka å Kakolamatt

ha kom från Snårbacka.

Ti va no beedd från Langsjöbacka som e stsöni när Bjölasbacka

Män hä va sama daan ein dsesbo på Vitsvidibacka

så tii va folttsi från Häsibacka å Kankobacka  å Bjerkbacka å Vambacka.

 

På ana daan saan di hadd iti brynagröitn å rosnsoppo å ärttarocka

tå hornmusik åtä byrja folttsi locka

samlast parä åtä i stor skocka.

Mitt i rindsi satt två kaar vi eit bool på backa

å folttsi to sedla ur ficko som di leet på bricko.

Hä va gobbdans å pojkdans

tå di sko penga åv folttsi plocka.

Ti hadd allsorts konstä å knycka som ja tyckt va lycka.

Mitt i allt stal pojka brudä mä heila skrudä

saan di gobba ner hadd knacka fo di mä ä ti Rymbacka.

 

Ja kan int glöm hodi dsesbo vi Sunabacka.

Hä vaalt iti å doppa så ja vaalt follproppa.

Tå ja for heim vänst ja om å tacka å bocka.

Hä dsoor ja tå ja for om vi Göukbacka.

Fint främmande

i Inre hamnen just nu och några dagar framöver. Det är den tvåmastade briggen Tre Kronor af Stockholm som gästar Vasa. Skeppet seglar inom ramarna för något som kallas Hållbara Hav.

Allmänheten kan gratis gå ombord på skutan men också mot betalning följa med på kortare eller längre havsturer. Synd bara att det blev så kallt.

Tvåmastade briggen Tre Kronor i Inre hamnen i Vasa 2013

Tvåmastade briggen Tre Kronor i Inre hamnen i Vasa 2013

Image by iPhone

Fritz!

Internet försvann helt plötsligt här hemifrån i fredags. Jag undersökte det som kunde misstänkas, bytte ADSL switchen/routern till en ny, men hittade inte felet. Med en verklig expert som hjälp kunde vi till slut konstatera att felet låg hos leverantören, Anvia.

När ny vecka grydde gjorde jag felanmälan hos Anvia genom ett personligt besök. Passade samtidigt på och frågade vad en anslutning via antennätet skulle kosta. Det visade sig att kostnaden skulle vara den samma som för vår nuvarande anslutning, men hastigheten 10 gånger snabbare! Det var ett erbjudande som åtminstone inte jag kunde tacka nej till.

Den nya anlutningen öppnades genast. Jag fick därmed också en ny nätterminal, med det tjusiga namnet Fritz! Box. Väl hemma med den kom överraskning nummer två. Nätterminalen behövde inte konfigureras alls. Det var plug and play som gällde. Boxen är en 4-kanalig router med WLAN. Att den nu sitter fastskruvad på väggen skall ses som att den stannar ett tag. En anslutning via antennätetets koaxial kan fås med en hastighet upp till 100 Mbit/s. Anspråkslös som jag är nöjde jag mig med futtiga 50 Mbit/s.

Ibland överraskar Anvia också positivt.

Fritz01240913

Levi vs Ylläs

Levi och Ylläs är två vintersportorter i Lappland med likartade koncept. Orterna ligger endast ca 50 km från varandra. Levi ligger i Kittilä, medan Ylläs med byarna Ylläsjärvi och Äkäslompolo ligger i Kolari kommun.

När det gäller byggandet kan man konstatera stora skillnader mellan dessa orter. I Äkäslompolo är byggnationen mera småskalig och ser aningen vildväxt ut, medan byggandet i Levi har varit betydligt mera strukturerat.

Någon närmare jämförelse mellan dessa orter tänker jag inte ge mig in på. Det är bara intressant att notera den utseendemässiga skillnaden, eftersom den är så påtaglig.

Skyltning i Äkäslompolo

Skyltning i Äkäslompolo

Levi centrum

Levi centrum

Cykling vid Ylläs

Rutt01150913

Jag hade en förhoppning om att Ylläs skulle erbjuda ett större antal lättcyklade alternativ än de som fanns i Levi. Så visade det sig också vara.

Jag köpte en karta med MTB rutter i Äkäslompolo och planerade en rutt utgående från den. Ute i terrängen hittade jag  dock inga märkningar eller skyltar. Eftersom skogsvägarna delade på sig lite överallt var det lätt att tappa bort sig. Kanske jag var dålig att titta efter. Cyklar man på vandringslederna är det däremot lätt att hitta. Där är det bra skyltat och underlaget jämt och bra. Men med bark under går det fruktansvärt trögt.

Även om yllässkogarna bjuder på många alternativ och ett någorlunda jämnt underlag så är terrängen krävande.  Jag gjorde en tur till Ylläsjärvi längs skidspåret, och tillbaka efter ”Maisematie”. Och som man kan se från GPS kurvan så lyste varningslampan rött onödigt mycket.

Flyttade till Äkäs

Ännu chockad av gårdagens tunga cykeltur upp till levitoppen, packade jag idag cykeln i bilen och drog till Äkäs. Man kan ju alltid inbilla sig att det går lättare här.

I Äkäslompolo valde jag ett boende med varmt garage.

Akas01140913

Gårdagens cykeltur

gick runt Levitunturi med en avstickare upp till toppen. Nog visste jag att det skulle komma en uppförsbacke, men att den skulle vara så tung, det hade jag inte trott. Nej för!

Det tog 28 minuter att cykla den knappt 5 km långa sträckan. Det är sorgligt, minst sagt.

Vägen upp till Levitoppen bjuder på en någorlunda jämn stigning.

Vägen upp till Levitoppen bjuder på en någorlunda jämn stigning, drygt 300 höjdmeter.

Hur tänkte de här?

Nytt för i år är en laavu (vindskydd) som byggts vid rutten runt Pyhätunturi. Platsen är tydligen döpt till Merkkinen. Laavun ligger endast ett stenkast från klassiska Merkkisenkaltio. Med en källa som ständigt bubblar, ett rör som sprutar upp friskt källvatten och därtill sitt strategiska läge i en ”vägkorsning” är Merkkisenkaltio det traditionella pausstället.

Det finns inte något överutbud på vindskydd. Att nu två vindskydd ligger endast 300 meter från varandra förvånar en aning.

Ett vindskydd är det naturliga pausstället, såväl sommar som vinter. Pauser blir det sällan för mycket av, så självfallet välkomnar vi alla nybyggda vindskydd.

Merkkinen01130913

Nya vanor

Till traditionen hör numera ett lapplandsbesök i september. Det brukar vanligtvis bli vid den här tidpunkten och så blev det också i år. Eftersom jag numera äger en terrängcykel tog jag den med. Man måste ju prova nymodigheterna.

Dagens experiment blev en länk blev runt Kätkä och Pyhätunturi på varierat underlag och vidare runt Levitunturi på asfalt. Ca 47 km blev länken totalt. Underlaget varierade som sagt, jag åkte på spånbana (gick mycket tungt), skogsvägar, spångar (nja, jag ledde visst cykeln mest), jämna stigar, steniga stigar och asfalt. Hur många gånger jag var omkull avslöjar jag inte!

Annars så fick jag bra skjuts ner från Utsuvaara. Jag bestämde mig för att inte bromsa eftersom det var bra asfalt. GPS:en visade maxhastigheten 60,2 km/h.

Att cykla i Lappland är inte bättre än att gå. Visserligen hinner man längre på en dag, men man hinner knappast se mera av omgivningen eftersom cyklandet kräver sitt.

Det är inte bara hemma som det råder varmt och vackert sommarväder, det finns här också.

Rutt01120913

Lyssnade till tystnaden

Åter en sanslöst vacker och varm septemberdag. Inga vågor och inget vindbrus. Tystnaden ute i skärgården är så gott som total. Det enda som stundvis bryter tystnaden är en och annan hackspett som knackar.

Jag hade tänkt starta motorsågen men lät bli. Jag hade inte ens på radion på hela dan. Det har väl aldrig hänt tidigare. Det är fint att få lyssna på tystnaden.

Solsidan01100913

Äppelskörd

Det kommer mycket äppel i år. Och äpplen är av ovanligt bra kvalitet dessutom.

Av många olika sätt att ta till vara äppel är kallpressad äppelsaft ett praktiskt alteranativ. Lätthanterat på alla sätt.

Appelsaft01070913

Läkningen fortskrider

Dränen som suttit i halsen på Lillkillen tog vi bort för en vecka sen. Nu är såret helt läkt och ingen ny svullnad har uppstått. Ännu.

Veterinären stod för ett riktigt fint hantverk när han fixade till dränen. Med hjälp av ett stygn rakt genom röret hölls den på plats tiden ut.

Dran01050913

Ökad motion

Lillkillen på bara 6 månader skall normalt inte ha så mycket ordnad motion. Medan rehabliteringen ännu pågår försöker vi ändå aktivera honom lite extra. Han har tidvis varit lite slö på grund av alla medicinerna och blivit lite tjock. Det är främst den stora dosen kortison som nu syns på kroppen.

Skogspromenader trivs vi med, idag 8 km.

Promenad01040913