Levi vs Ylläs

Levi och Ylläs är två vintersportorter i Lappland med likartade koncept. Orterna ligger endast ca 50 km från varandra. Levi ligger i Kittilä, medan Ylläs med byarna Ylläsjärvi och Äkäslompolo ligger i Kolari kommun.

När det gäller byggandet kan man konstatera stora skillnader mellan dessa orter. I Äkäslompolo är byggnationen mera småskalig och ser aningen vildväxt ut, medan byggandet i Levi har varit betydligt mera strukturerat.

Någon närmare jämförelse mellan dessa orter tänker jag inte ge mig in på. Det är bara intressant att notera den utseendemässiga skillnaden, eftersom den är så påtaglig.

Skyltning i Äkäslompolo

Skyltning i Äkäslompolo

Levi centrum

Levi centrum