Sent beslut

Årets New York Marathon är inställt! Orsaken är ju den förödelse som Sandy-stormen lämnat efter sig i staden. Beslutet togs i natt av borgmgästaren Michael Bloomberg som gjorde en plötslig kovändning i frågan. Beslutet att ställa in är historiskt.

Många röster har höjts för att loppet skall ställas in. Men arrangören och borgmgästaren har meddelat att loppet körs helt planenligt. Många utlänningar, och antagligen många amerikanare också, har tagit sig till New York trots störningarna i flygtrafiken med hjälp av krångliga ombokningar. Med tanke på att de flesta utlänningarna nu är på plats kommer beslutet olovligt sent.