De kommer från alla håll!

Alltså cyklisterna i Köpenhamn.

Att cykeln är ett vanligt transportmedel i Köpenhamn hade jag hört om. Men att det skulle finnas så många cyklister överraskade rejält. Det bara vimlade av dem, åtminstone i rusningstid. Att man inte hamnade under någon cykel är närmast ett under. De kom precis från alla håll. Och det var faktiskt tillåtet att cykla mot trafiken på enkelriktad gata.

Det fanns alla möjliga konstiga cykelmodeller. Intressant att få se cyklar som inte ens visste att fanns. Men den traditionella mummocykeln var klart vanligast.

Att det cyklas är ju verkligen positivt. Inte minst för miljön. I största möjliga mån skall jag låta mig påverkas av det jag såg.

Cyklister i Köpenhamn.