Kolvarna

är nu utbytta mot nya och kraftigare. Det är närmast kolvringarna som varit för klent dimensionerade. Det är den ständiga jakten på enrgisnålare och miljövänligare motorer som gör att tillverkarna ibland hamnar fel.