Bra terapiform

Kakelarbete är en utmärkt terapiform. I synnerhet när det utförs i trånga utrymmen med många vinklar och hörn så att största delen av plattorna måste skäras. Gärna med mycket håltagningar dessutom.

Renoveringen fortskrider

i maklig takt. Precis som all terapi behöver göra.

I ungdomen fick man höra diverse livsvisdomar av de äldre som visste. Tyvärr har det mesta fallit i glömska men visdomsordet av Kalle B. har lyckligtvis fastnat. Han påpekade att man inte skall arbeta arbetet undan sig. Den sanningen har blivit tillämpad i många sammanhang, men i synnerhet nu under terapirenoveringen.

Ändå finns det risk att renoveringen tar slut inom en överskådlig framtid. Det finns små tecken som tyder på detta. Ett sådant tecken är köket som nu är i kokdugligt skick.