I sista stund

Sedlarna som aldrig fanns när de verkligen behövdes och dög som betalning. Nu dyker de plötsligt upp. Men ännu är det ingen panik! Vi har nästan två dagar på oss att växla.