Psalmbok eller?

Är det Psalmboken eller rent av Nya Testamentet i den snygga pärmen? -Nej, ingendera i traditionell mening. Men kanske smarttelefonen utgör bådadera för nutidsmänniskan?