Nyslipat

Jag passade på och lät slipa belagen på nästan alla mina skidpar, lagom till säsongsupptakten. Det är är ju viktigt att åtminstone utrustningen är i skick när inte gubben duger så mycket till.

Det blev en rätt fin och rak struktur på samtliga par. Tanken är att använda rilljärn de gånger grövre strukturer behövs.

Några skidpar rörde jag ändå inte. T.ex. ett par Madshus med en R 20 slipning av Lorentz. Jag nändes helt enkelt inte.