Bildmaterial

från Stockholm Halvmarathon kommer här ännu, sent omsider. Något ensidigt bara.