Hur fel hade jag inte!

Söndagen den 24 mars skrev jag rubriken ”Inte många sådana dagar”. Jag menade då att vi knappast skulle få uppleva speciellt många liknande dagar denna vinter, med så fina is- och snö- och väderförhållanden som vi hade just den dagen. Men jag hade rejält fel. Något som jag noterar med glädje!

Slutet av vintern blev ju vädermässigt något alldeles enastående fint. Jag har aldrig upplevt något liknande. Det blev mer än två veckor av stabilt väder, med för årstiden extremt kalla nätter och solvarma dagar. Perfekta dagar för utevistelse alltså.

När nu vintern äntligen viker ner sig läser jag i mina anteckningar att det hann bli 12 turer på isen. Till fots eller på skidor. Fina turer!

En solskenspromenad på isen utan för Vasa den 4 april 2013

En solskenspromenad på isen utan för Vasa den 4 april 2013