Så in i vassen

ligger fågeltornet vid Rövarskär. Och detsamma kan väl sägas om den idylliska sommarstugebebyggelsen på Bolot i ändan av Södra Stadsfjärden. Efter en tur åt det hållet idag.