Maskrosor

kunde lika gärna heta massrosor. Det är bara att konstatera att det blev ett maskrosår igen. De kommer tätt nu.