Hölmöläbornas köksfläkt

När jag rev köket stötte jag på en osannolik konstruktion. Kanalen från köksfläkten slutade i ett fullständigt hermetiskt tillslutet utrymme! I praktiken betyder att ingen luft har kunnat passera fläkten.

I ett våningshus får köksfläkten vanligtvis inte kopplas till frånluftskanalen. Vill man ha köksfläkt så bör den vara försedd med ett kolfilter. Matoset dras genom kolfiltet och luften blåses ut i rummet.

Av den rivna fläktens skick kunde man utläsa att den blivit flitigt nyttjad. Här har husmor i åratal använt ström till fläkten utan att den sugit det minsta. Det är nog lite hölmöläborna över det hela. Åtminstone över den som byggt.