Deprimerande läsning

En av dagens nyhetsrubriker lyder: ”Helsingfors testar robotar i äldrevården”. Läser man vidare visar det sig, lyckligtvis, att det ännu inte handlar om några avancerade vårdprocedurer. Men bara idén är sorglig tycker jag. Nyheten ger en tydlig fingervisning om vart vi är på väg.

Vi lever i ett land där man har en övertro på tekniken. Politiker och beslutsfattare är lyhörda så fort ordet inbesparing nämns. Teknokraterna har fritt fram utan att den enskilda människan tillfrågas. Det är en ytterst tråkig utveckling vi bevittnar.