Seniorguidningen fortsätter

Veckoslutets ansvarsfulla uppgift består i att lotsa föräldrarna kors och tvärs i Stockholm. Att besöka släktingarna i Stockholm har föräldrarna inte haft som någon större vana. Det är 40 år sen senast! Gissa om det bullats upp här.

Att uppgiften var utmanande visste jag ju. Största bekymret dök ändå upp från oväntat håll. Det håller nämligen på att bli för mycket mat!

Balansgången mellan artighet och självdisciplin är inte alldeles lätt.