Plåt

Som jag tidigare skrev lämnade bostadsmässan i Karleby i huvudsak ett positivt intryck. Precis allt var ändå inte som det skulle. På ett hus hade man använt PLÅT som fasadmaterial.

Plåt är bra till mycket men skall INTE användas som fasadmaterial! Inte i min föreställningsvärld, inte under några omständigheter!

The båttom is nådd!