Otur igen

När en förarlös bil börjar rulla på en parkering i Nådendal, varför träffar den då just vår bil och skråmar hela frampartiet? Jag begriper inte.