Blåbär mitt i stan

Inte då vilka blåbär som helst utan en mycket speciell sort, nämligen Maratonblåbär*. Det är en art som tyvärr håller på att försvinna helt. Tidigare var de mycket vanliga längs våra motionbanor och asfaltvägar. Med lite tur kan man ännu stöta på ett fåtal exemplar, som här på bilden då, men nästan enbart i urbana miljöer. Vätskebalansen ombesörjs fortsättningsvis, men inte längre med Hartsport!

* Maratonblåbären är ett motionssällskap från förr i världen. Mycket aktivt under en lång period, med många goda löpare och glada motionärer. Historiken är ännu oskriven men innehåller otroligt mycket glädje och oförglömliga minnen.