Mer än 80

levnadsår har båda mina föräldrar välsignats med. Senast i tur att passera milstolpen 80 var min mor. I går hyllades jubilaren med ett enkelt men trevligt kalas.

Att lyckas hålla alla skavanker borta är väl en omöjlighet. Men en god fysik hjälper säkert till att upprätthålla livskvaliteten ännu i den åldern. Och helt utan fysik är inte den nyblivna 80-åringen. Vintern har ju varit extra hjälpsam i år när den bjudit på mycket snöskottning. Åtminstone två gånger har hon skottat ner snön från garagetaket.