Bokslutet

Eftersom maratonepoken kan tänkas vara över för min del återstår endast bokslutet. Det presenteras här, visserligen i oreviderad form. Skulle maratonkarriären av någon anledning ännu få en fortsättning får detta duga som mellanbokslut.

Kan bara kort konstatera att de uppsatta målen aldrig nåddes. Men det är ju ingalunda ovanligt i dessa bistra tider. Till god redovisningssed hör att en verksamhetsberättelse bifogas. Jag tar mig friheten att utelämna denna helt och hållet. Ger mig därmed direkt på den numeriska delen.

Redovisningsperiod: 1983-2010
Antal maraton (42,195 km): 75
Summa distans: 3164,6 km
Totaltid: 11 dygn, 3 timmar, 19 minuter och 14 sekunder.
Snittid: 3:33:51
Snittfart/km: 5:04
Medelpuls: 160

Lista på alla loppen.