Med en holme som gemensam nämnare

I somaras när vi besökte Åland träffade vi överraskande våra villagrannar där. Vi råkade bo på samma hotell.

När vi nu besökte Gran Canaria träffade vi en annan villagrannfamilj där. Vi var balkonggrannar rent av.

Ett märkligt sammanträffande eftersom vi inte har så många villagrannar. Och vad jag kommer ihåg så har vi aldrig träffat varkendera grannarna på vår egen holme. Hojtat något från båten på sin höjd.