Vilken är brottsrubriceringen här?

Åtminstone något mycket strängare än bara allmän skadegörelse!

En marodörstyp av något slag har kört med bandtraktor och sandat stora delar av skidspåret vid Skogsberget. Det är knappt man tror att det är sant.

Hur tänkte han? Eller tänkte han överhuvudtaget?