Kanon

Nu
ser det riktigt bra ut med den nya snökanonen till Öjbergets skidspår.
Den är på väg, kan man kanske säga fast den ännu står i Yllis garage.

I kväll var det talko och containern blev färdig isolerad. Pumpen som
skall försörja snökanonen med vatten skall få stå i varmt utrymme för
att inte frysa.

Närmast återstår vattenledningsjobbet. Efter det hoppas vi på minusgrader.