Aspartam

som är ett vanligt sötningsmedel, framförallt i light-produkter, har
varit föremål för nya undersökningar. Tidigare forskningsresultat har
visat att aspartam i stora mängder kan förorsaka cancer hos djur.

Nu har en ny forskning i Italien visat att cancerrisk föreligger även
vid relativt små mängder. Hur hälsosamma är då våra produkter sötade
med aspartam?

Kanske skäl att undvika E951?