Blött

Dagens länk skidades via Luvattumaa, Taivaanvalkeat och Köngäs till
Rauduskylä och hem. Vädret var väl inte det allra bästa. Lite snöfall
på förmiddagen gjorde att spåren blev glatta. Fästvallningen (på
spinnsidan) blev lite utmanande men glidet var bra. På eftermiddagen
blev det blött i spåren. Det blev en runda på drygt 30 km.

Dagens frestelse: Räiskäle vid Marja-Leenas servering

Dagens tabbe: Burkvallningen

Kvällens utbud: Sami Keskitalo på Hotell Levitunturi. Tapani Kansa på Areena.

Alterativet: Sängen