Humorgruppen

KAJ är verkligen en humorgrupp.

Jag hade turen att vinna en biljett till humorgruppen KAJ:s föreställning på Wasa Teater. Det var en bra vinst. Det kunde jag konstatera efter kvällens föreställning.

Vilka begåvade typer! De kan inte beskrivas, de måste ses!

Humorgruppen KAJ på Wasa Teater

Humorgruppen KAJ på Wasa Teater

 

Image by iPhone

Framtidsseminarium

Idag deltog jag i ett så kallat Framtidsseminarium som hölls i Vasa. Tillfället arrangerades av den svenska sektionen inom Företagarna i Finland tillsammmans med Kust-Österbottens Företagare. På agendan stod det företagsklimat som råder i landet, men framför allt frågan om vad som borde göras för att förutsättningarna för företagande skall bli bättre. Konkurrenskraften är en av de mest brännande frågorna.

Två politiker, Peter Östman och Calle Haglund, fanns med som talare. Båda har företagarerfarenhet och båda två höll synnerligen intressanta talturer med mycket substans. De är kloka politiker som nog vet vad som borde göras.

Att något måste göras är fullständigt klart. För tillfället närmar sig utgiften för den offentliga sektorn 60 % av BNP! Ja, ni läste antagligen helt rätt.

Även om många politiker är medvetna om vad som borde göras återstår en lång och krånglig väg. ”Saavutettu etu” är något som inte får röras i detta land. Ett land som inte styrs av politiker utan av fackföreningar när det gäller företagsverksamhet. Eller någonting ditåt.

Seminarium01250414