På skidor som omväxling

Denna söndag bjöd på ett närmast perfekt uteväder i Levi. Det tog vi vara på. På spinn- och hundsidan blev det promenader och tumlande i snön. Själv försökte jag mig på lite skidåkning.

Det blev en länk från stugan via Luvattumaa, Taivaanvalkeat, Köngäs, Rauduskylä och tillbaka.

Taivaanvalkeat01060414