Besiktningar på gång

Besiktningarna kommer tätt nu. För ett par veckor sen var det knäbesiktning, förra veckan var det bilen, och denna vecka stod gubben åter i tur.

Bilen gick igenom utan problem. Men förvisso är det ett tydligt fattigdomstecken när bilen är så gammal att den måste besiktigas!

Själv gick jag inte igenom! Åtminstone inte med rena papper. Det blev tyvärr att vika in på apoteket efteråt.

Jag trampade en motionscykel på mottagningen medan läkaren såg på. När mitt blodtryck var uppe i 235 hade han sett nog. Då satte han sig ner och skrev ut ett recept. I övrigt tror jag nog att pumpen gick rent.

En uppluckring verkar ändå ha skett i kolesterolhysterin. Åtminstone i vissa läkarkretsar känns det som. Mitt totalkolesterol visade 7,6. Läkaren sade att det var högt men skrev ändå inte ut någon medicin. Det skulle knappast ha hänt ännu för några år tillbaka. Möjligtvis anade han att jag inte skulle ta den.

EKG kurva från återhämtningsfasen.

Pulsen och blodtrycket som funktion av belastningen.