Inget problem

med äggkokandet denna gång. Hotellet upplyser tydligt om höjden.

Annonser