Några bilder

från slutskedet av Storvalls rekordlopp kan ses här.