Landskampen

mot Sverige skall helst följas live. Ingen tvekan därom. Men när bekvämligheten tar överhanden blir ju den egna soffan ett alternativ. Inte så dåligt det heller, sist och slutligen.