Kurvan på stigande

I morse pekade kurvan överraskande uppåt. Tyvärr inte formkurvan, men väl utetemperaturen. Men också det var glädjande.

Temperatur01150114

Eftersom utetemperaturen var någorlunda human vågade jag mig bort från hemknutarna och valde att skida Pyhänkierros. Två positiva överraskningar mötte. Spåret runt Pyhä var åter draget via Muusa. Dessutom var dragningen delvis ny och gick via Hanhipirtti vid den lilla sjön som likt många andra sjöar i Finland heter Pyhäjärvi. Och där hade jag aldrig tidigare varit.

När jag kom till Hanhipirtti kom värdinnan ut och bad mig stiga in. Hon hade precis dukat fram saft och smörgås. Jag sade att -tyvärr, jag tog inga pengar med. Hon menade att inga pengar behövs i dag, huset bjuder. Det var bara att tacka och stiga in.

Värdinnan, som heter Terttu, berättade att de brukar öppna vecka 6 men att de tjuvstartar lite i år. De värmde huset för första gången i dag och det var -25° inomhus när de kom på morgonen. Värdinnan visade mig runt och berättade att huset tidigare hade tillhört Inremissionssällskapet och tjänstgjort som lägergård.

Hanhipirtti håller öppet under perioden februari-maj. I Kätkä-Pyhä-området där inga varma pausställen tidigare funnits är Hanhipirtti mycket välkommet.

Pyhänkierros + Valorakka, ca 35 km.

Pyhänkierros + Valorakka, ca 35 km.