Ishalka

Dagen visar med tydlighet vad ordet ishalka betyder.

Isigt på våra vägar den 3 december 2013

Isigt på våra vägar den 3 december 2013