Svårbegripligt

Hur resonerar typerna som går i skidspåret? Resonerar de överhuvudtaget?

Jag har försökt ta reda på vid några tillfällen. Men det är svårt. De verkar inte ens förstå frågan.

En inte helt ovanlig syn i denna ociviliserade del av landet.

En inte helt ovanlig syn i denna ociviliserade del av landet.