Mycket papper blir det

IKEA har ännu en bit kvar inom logistiken och miljötänkandet. Åtminstone jag störs av att varje pryl som levereras också inkluderar en massa handböcker på alla möjliga olika språk. För varje leverans åker minst 80 % direkt i soporna. Och antalsmässigt lär det bli rätt många.

Lite mer selektivitet borde vara möjligt att uppnå i dagens samhälle.

Minst 80 % av alla IKEAas handböcker får kasseras direkt!