Från utsiktstornet

i Svedjehamn har man fin utsikt över de märkliga De Geer-moränerna. Men med lite tur kan man även se annat. Som t. ex. hur en mårdhundshona flyttar med sina ungar. För visst är det en mårdhund? Har aldrig sett någon tidigare.

Beklagar djupt den undermåliga kvaliteten på fotot!