Analysen

Ur statistiken i föregående inlägg går det knappast att utläsa så mycket. Åtminstone inte för en utomstående. För att dra några slutsatser måste innehållet sättas in i ett relevant sammanhang. Om man ritar upp en kurva av fjolårsresultatet (antal timmar motion) tillsammans med tre tidigare år, kan man tydligt se en tendens. Och det ser verkligen inte bra ut. En extrapolering av kurvan berättar sannolikt något om hur framtiden ser ut. Om inget radikalt inträffar kommer rörelsen att avstanna helt inom bara några få år! Hups! Det var nog fortare än jag tänkt mig.

Men jag bloggar väl på fram tills dess.