Banbesiktingen

utförd. Promenerade större delen av banan. Den nya asfalten på avsnittet runt Casinot ser ju riktigt bra ut. Och läktarbyggena är klara redan nu. Tidtabellen verkar hålla inför Monacos Grand Prix.