Dagen efter

Detta är dagen efter.  Men samtidigt är det dagen

• när blomstren så vackert pryder hemmet

• när man är glad över att så många kom 

• när man är besviken över att några få inte kom

• när man harmas över att det inte fanns tid att prata med alla

• när jag med hjälp av egen erfarenhet försöker övertyga Henne om att det finns ett liv också efter 50

• när man ännu hinner gratulera