Kvinnorna bantar

ca. 31 år av sina liv i snitt. Detta enligt en brittisk undersökning. Männen är inte heller så mycket sämre.

Vad är orsaken? Är det bara så roligt att man inte kan motstå frestelsen? Har jag missat något?