Kvällsruska på hotellet

Tre graciöst dansande flickor får stå för höstprakten. Det är knappt så man hinner äta när man samtidigt skall se på allt bensprattlande.