Nymodigheter

Jag är inte speciellt benägen att testa och prova på nymodigheter. I allmänhet är jag nog mer för gamla beprövade lösningar. När jag planerade terassbygget funderade jag en hel del på hur jag skulle göra grunden. Av bekvämlighetsskäl föll jag ändå till slut för en nyhet, nämligen skruvplint. Och visst var det bekvämt att stå och se på när maskinen skruvade ner 1,5 m långa plintar i marken.