Majvippo

Den i särklass viktigaste rekvisitan för första maj utfärden i barndomen var majvippo. Kanske ballongen är att betrakta som en modernare variant.