Tekniskt hjälpmedel

av den enklare sorten. Alltså en ny matta att sova på. Och plötsligt är det mycket lättare för gamlingen att komma sig upp. Utan att behöva skrinna runt på ett halt golv.

Igor01141212