Mindre snö

på hemmafronten än i Lappland. Men helt snöfritt är det ju inte.

Tror ändå att det börjar bli dags att leta upp krattan.

Snöläget på hemmaplan 25.4.2012