Gnälla på staden

Det är lätt hänt att man gnäller på stad och kommun. Jag har gjort det ett flertal gånger, åtminstone när det gäller uteblivna satsningar på motionsidrotten. Jag avser då billiga och enkla saker som kommer en stor allmänhet till del.

Nu har staden i alla fall gjort något, nämligen preparerat för skidspåret genom hela Korsnäståget. Ingen överlång sträcka men ändå. Tack för det!